Activiteiten
in de Hooglandse kerk

 • 23 november van 19:30 - 21:00

  Bløfdienst met live band

  Hooglandse Kerk

  Op zaterdagavond 23 november 2019 verzorgt dominee Jan Andries de Boer een Bløfdienst samen met een live band. Het thema is ‘Welkom thuis’, naar het gelijknamige nummer van Bløf. Kijk voor meer informatie op de website van de PGL.

 • 24 november van 10:00 - 11:00

  Kerkdienst LBG

  Hooglandse Kerk, Nieuwstraat 20, 2312 KC Leiden, Nederland

  Voorganger: ds. Hans Bouma, Kampen, verhaaldienst

  Deurcollecte: landelijk pastoraat (PKN)

 • 24 november van 11:45 - 13:00

  Kerkdienst LSE

  Bette Westra en Diederik van Essel
  Serie: Doodgewoon

 • 24 november van 19:00 - 20:00

  Cantatedienst - Pieterskerk

  Pieterskerk

  BWV 150 ‘Nach dir, Herr, verlanget mich’. Meer informatie

  Het Haags Barokgezelschap, onder leiding van Gilles Michels, laat op zondag 24 november cantate BWV 150 klinken. De solist is sopraan Pauline Doolaard. Het Haags Barokgezel­schap zingt ook een kort motet van een leerling van Bach, Gottfried August Homilius (1714 - 1785): Siehe, des Herrn Auge sehet auf die.
  Cantate BWV 150 is waarschijnlijk de oudste cantate van Bach, maar pas twee eeuwen later uitgegeven. Opmerkelijk is de eenvoud van instrumentatie en structuur. Verrassend is te zien hoe Bach de grenzen verkent tussen traditie en de nieuwe tijd.
  Dankzij de grote Bachbewonderaar Brahms is de cantate in 1884 gepubliceerd. Brahms gebruikte het laatste deel ervan in zijn vierde symfonie.
  De cantate is opgebouwd rond Psalm 25, waaraan de titel is ontleend: Nach dir, Herr, verlanget mich. Dat verlangen past bij de tijd tussen Pasen en Pinksteren, maar zeker ook bij de laat­ste zondag van het kerkelijk jaar. Lezingen en samenzang ademen diezelfde bezinnende sfeer. De voorganger bij deze dienst is ds. Ad Alblas, die tot twee jaar geleden de vaste voorganger bij de cantatediensten was.

Bekijk de volledige agenda

Wanneer is de Hooglandse kerk
open voor bezoek?

Bekijk de volledige agenda

Over het gebouw

Op 20 december 1314 is opdracht gegeven tot de bouw en op 13 september 1315 werd de kerk ingewijd. Sindsdien heeft het gebouw vele veranderingen ondergaan.
Lees verder

De Hooglandse kerk huren?

Het totale vloeroppervlak van de monumentale Hooglandse kerk beslaat ongeveer 2800 m2. Door het neerlaten van een aantal grote schermen is het mogelijk om de kerk in twee grote, afzonderlijke ruimten te verdelen.
Lees verder

Vaste gebruikers
van de Hooglandse kerk

Leidse Binnenstadsgemeente

De Leidse Binnenstadsgemeente wil een geloofsgemeenschap zijn waar, vanuit de joods-christelijke traditie, een verrassende uitleg van de Bijbel hoop, richting en ruimte geeft in tal van ontmoetingen. Lees verder

Stichting Vrienden van de Hooglandse kerk

De stichting wil een bijdrage leveren aan de instandhouding van deze monumentale kerk, die in 1315 is begonnen als houten kapel op het ‘Hooge Land’ als bijkerk van de parochiekerk van Leiderdorp. Lees verder

Leidse Studenten Ekklesia

De Ekklesia Leiden is onder de naam Leidse Studenten Ekklesia (LSE), vanuit het rooms-katholieke en protestantse studentenpastoraat in de jaren zeventig, gegroeid naar de huidige oecumenische geloofsgemeenschap. Lees verder

Leidse Cantorij

De Leidse Cantorij is sinds 1968 verbonden aan de monumentale Hooglandse kerk in Leiden en is het vaste koor van de Leidse Binnenstadsgemeente. Zij verleent maandelijks medewerking aan de zondagvieringen van de Leidse Binnenstadsgemeente. Lees verder

Meer gebruikers en links