Activiteiten
in de Hooglandse kerk

 • 1 maart van 20:00 - 22:00

  Oecomenische wereldgebedsdag

  Sint-Petruskerk, Lammenschansweg 40a, 2313 DM Leiden, Nederland

  De Palestijnse vrouwen kozen als Bijbellezing en motto voor deze dienst “Verdraag elkaar in liefde” uit de Efeziërs 4.

  Wat voor een oproep uit een land, dat gebukt gaat onder haat, oorlog en zo veel leed ! Palestina werd ongeveer 5 jaar geleden als gastland voor de viering van 2024 gekozen tijdens een internationale WGD conferentie. Ons gebed is sinds de verschrikkelijke geweldsuitbarsting meer als nodig. De Palestijnse Christenen zijn in hun omgeving helaas een uiterst kleine minderheid. Zij verlangen naar onze solidariteit en geloofsverbinding met christenen elders ter wereld. Hun woorden kunnen we niet naast ons neerleggen.

  We horen tijdens de dienst levensverhalen van drie vrouwen uit het Heilige Land. We zullen gebeden toevoegen die de actuele situatie voor God dragen en bidden om vrede. We laten ons inspireren door het geloof van deze vrouwen en bidden hun woorden mee: “Leid ons in een leven dat onze roeping als christenen waardig is.”

  Deze dienst wordt voorbereid door een Leidse oecumenische groep vrouwen.

 • 3 maart van 10:00 - 11:00

  Kerkdienst - LBG

  Hooglandse Kerk, Nieuwstraat 20, 2312 KC Leiden, Nederland

  3e lijdenszondag.
   
  Voorganger: mw. ds. M. R. Klokke

  Deurcollecte: Jeugdwerk PGL-breed

Bekijk de volledige agenda

Wanneer is de Hooglandse kerk
open voor bezoek?

Bekijk de volledige agenda

Over het gebouw

Op 20 december 1314 is opdracht gegeven tot de bouw en op 13 september 1315 werd de kerk ingewijd. Sindsdien heeft het gebouw vele veranderingen ondergaan.
Lees verder

De Hooglandse kerk huren?

Het totale vloeroppervlak van de monumentale Hooglandse kerk beslaat ongeveer 2800 m2. Door het neerlaten van een aantal grote schermen is het mogelijk om de kerk in twee grote, afzonderlijke ruimten te verdelen.
Lees verder

Vaste gebruikers
van de Hooglandse kerk

Leidse Binnenstadsgemeente

De Leidse Binnenstadsgemeente wil een geloofsgemeenschap zijn waar, vanuit de joods-christelijke traditie, een verrassende uitleg van de Bijbel hoop, richting en ruimte geeft in tal van ontmoetingen. Lees verder

Stichting Vrienden van de Hooglandse kerk

De stichting wil een bijdrage leveren aan de instandhouding van deze monumentale kerk, die in 1315 is begonnen als houten kapel op het ‘Hooge Land’ als bijkerk van de parochiekerk van Leiderdorp. Lees verder

Hooglandse Kamer - Ruimte in de stad

We geloven dat ieder mens van tijd tot tijd ruimte heeft voor verstilling en verwondering, zingeving en bezieling. Daarom maken we in de Hooglandse Kamer graag ruimte voor gesprekken, kunst en muziek.
Via de Hooglandse Kamer zetten wij de deuren van de Hooglandse Kerk wijd open. Zo maakt de Hooglandse Kamer ruimte voor verbinding tussen stad en kerk en tijd voor bezieling.

Contact: info@hooglandsekamer.nl
Adres: Hooglandse Kerkgracht 58, 2313 HV Leiden
Lees verder

Ekklesia Leiden

De Ekklesia Leiden is onder de naam Leidse Studenten Ekklesia, vanuit het rooms-katholieke en protestantse studentenpastoraat in de jaren zeventig, gegroeid naar de huidige oecumenische geloofsgemeenschap. Lees verder

Leidse Cantorij

De Leidse Cantorij is sinds 1968 verbonden aan de monumentale Hooglandse kerk in Leiden en is het vaste koor van de Leidse Binnenstadsgemeente. Zij verleent maandelijks medewerking aan de zondagvieringen van de Leidse Binnenstadsgemeente. Lees verder

Choral Evensongs

Een evensong is een avondgebed in de Anglicaanse Kerk. Het wordt meestal aan het eind van de werkdag gehouden om 17.00 uur. In veel kathedralen in de grote steden vindt dit dagelijks plaats, al of niet met ‘publiek’. Het is een gebed voor de koren zelf. Dat zie je ook aan de opstelling van de koorleden, dicht bij elkaar. Gasten zijn altijd welkom om te luisteren en mee te bidden.