Het koor

De Leidse Cantorij is sinds 1968 verbonden aan de monumentale Hooglandse kerk in Leiden en is het vaste koor van de Leidse Binnenstadsgemeente. Zij verleent maandelijks medewerking aan de zondagvieringen van de Leidse Binnenstadsgemeente. Het koor bestaat uit ongeveer 30 gevorderde amateurzangers. In het repertoire ligt het accent op de anglicaanse koormuziek uit de 19e en 20e eeuw en muziek uit de bloeitijd van de late polyfonie en de vroege Barok.

De Leidse Cantorij geniet met name bekendheid door het adventsconcert dat jaarlijks op de vierde adventszondag wordt gegeven en de choral evensongs  (anglicaanse vespers) die van april tot en met oktober maandelijks worden gehouden in de Hooglandse kerk. De cantorij zingt ook regelmatig evensongs elders in  het land, zoals in de Grote of Sint Laurenskerk in Rotterdam of in de Domkerk in Utrecht.

In 1998 en 2000 viel de Leidse Cantorij de eer te beurt als eerste Nederlandse koor een aantal evensongs in St Paul’s Cathedral in Londen te verzorgen, als  vervanger van het beroemde koor van deze kathedraal. In 2004 werd het koor van Rochester Cathedral vervangen. In 2005 verleende de Leidse Cantorij medewerking aan de kerkelijke inzegening van het huwelijk van Z.H. Prins Pieter-Christiaan en Anita van Eijk in de Grote of Sint Jeroenskerk in Noordwijk. In het najaar van 2006 verzorgde de Leidse Cantorij de muzikale omlijsting van een aantal evensongs en eucharistievieringen in York Minster. De Engelse respons was lovend. In 2009 werd St George’s Chapel (Windsor Castle) aangedaan, in 2014 Peterborough Cathedral en in 2018 Gloucester Cathedral. De uitvoeringen kunnen steevast rekenen op een goede ontvangst door publiek en pers.

In 1999 werd in de Hooglandse kerk een cd opgenomen met hoogtepunten uit de anglicaanse koormuziek van de laaste vijf eeuwen. In 2006 bracht de Cantorij samen met Stichting Cathedral Organ Leiden een tweede cd uit ter promotie van het initiatief van deze stichting om de Hooglandse kerk te verrijken met een Engels kathedraalorgel. Hierbij lag het accent op de anglicaanse koor- en orgelmuziek uit de 19e en 20e eeuw. De cd kreeg ruime aandacht op Radio 4.

De Leidse Cantorij is met enige regelmaat op zoek naar enthousiaste ervaren zangers die het koor willen versterken. Interesse? Neem dan voor de mogelijkheden contact op met dirigent Hans Brons via onderstaande contactgegevens. De Leidse Cantorij repeteert wekelijks op maandagen van 20:00 tot 22:15 uur in de Hooglandse kerk in Leiden.

Lees meer op Leidsecantorij.nl