Activiteiten
in de Hooglandse kerk

 • 30 september van 20:00 - 22:00

  Cursus: Kern van de christelijke traditie

  Hooglandse Huys

  voor wie zich wil bezinnen op z’n persoonlijke verhouding tot ‘geloven’.
  Hoe kun je toegang krijgen tot de bron van inspiratie van de christelijke traditie – de Bijbel? Hoe kun je dit boek lezen? Welke beelden zijn er in de traditie van
  God? Welk beeld koester je zelf? Wie isJezus volgens theologen? Wat betekent zijn gestalte voor jou persoonlijk? Wat is ‘de heilige Geest’? Zijn er ervaringen in je dagelijks leven, die je hiermee kunt verbinden? Wat is ‘christelijke ethiek’? Hoe maak je zelf keuzes? Wat is bidden, wat betekent de gemeenschap van de kerk voor je? De cursus ‘Kern van de christelijke traditie’ is vooral bedoeld voor mensen met vragen als de hierboven gestelde. Zij kunnen gepokt en gemazeld zijn door
  het christendom, maar zij kunnen ook een ‘onbeschreven blad’ zijn. Zoekers zijn net zo welkom als wie al veel bagage met zich meedragen.
  Begeleiding: ds. Margreet Klokke. Data: om de week op woensdagavond, te beginnen op 30 september. Aantal deelnemers: maximaal 15

 • 4 oktober van 10:00 - 11:15

  Kerkdienst _ LBG

  Hooglandse Kerk, Nieuwstraat 20, 2312 KC Leiden, Nederland

  mw. ds. M.R. Klokke, doopdienst, m.m.v. de Leidse Cantorij onder leiding van Hans Brons

  Deurcollecte: collecte Protestantse Kerk
  (Kerk en Israël). ‘Israël - Leren door ontmoeting en dialoog’

 • 4 oktober van 12:00 - 13:15

  Viering Ekklesia Leiden

 • 8 oktober

  Cursus ‘Autobiografisch bijbellezen’

  Je kunt de Bijbel lezen, als spiegel voor het leven. Je kunt jezelf erin terugvinden, maar ook de ander en de Eeuwige.
  In de cursus ‘autobiografisch bijbellezen’ oefenen we ons hierin, door het lezen en bespreken van het boek ‘Mijn held en ik’, van Bert Dicou en anderen.
  Begeleiding: ds. Margreet Klokke. Data: donderdagavonden 8 okt, 19 nov, 17 dec 2020 en 14 jan, 4 mrt, 6 mei 2021.
  Maximaal aantal deelnemers: 15.

Bekijk de volledige agenda

Wanneer is de Hooglandse kerk
open voor bezoek?

Bekijk de volledige agenda

Profiel

De Leidse Binnenstadsgemeente wil een geloofsgemeenschap zijn waar, vanuit de joods-christelijke traditie, een verrassende uitleg van de Bijbel hoop, richting en ruimte geeft in tal van ontmoetingen. Inspiratie en vragen helpen verder, vastomlijnde zekerheden doen dat niet. Wij verbinden ons door te zoeken, te vieren en te leren. Dat komt in het bijzonder tot uitdrukking in de eredienst. Daar beleven we in een herkenbare en rijk geschakeerde liturgie ons geloof, in het bijzonder tijdens de hoogtijdagen in het kerkelijk jaar.

Wij willen ons interesseren in elkaars geloofsrichting en beleving. Als mensen met verschillende achtergronden verbinding leggen met elkaar door gezamenlijk te zoeken naar het goddelijk geheim en de kracht van het Evangelie. Zo geven we ook richting aan ons diaconaal en pastoraal handelen. In onze gastvrije gemeenschap kunnen we daarbij zijn wie we zijn. Wij willen door te dienen ook kerk zijn in de stad en de samenleving.We zijn hierin eigentijds. Er is daarbij een intensieve samenwerking met de Joodse gemeenschap en er zijn goede contacten met de Moslimgemeenschap.

Binnen onze gemeente zijn de leeftijdsgroepen van kind tot en met oudere, hoewel verschillend in omvang, vertegenwoordigd. Er is sprake van verschil in religieuze geloofsbeleving. Er zijn ontmoetingen, gesprekken en activiteiten waardoor er banden ontstaan tussen gelovigen, geraakten, zoekenden, vragenden, lerenden en geïnspireerden. De contacten zijn zowel hecht als minder vast. Dit is zichtbaar in de intensiteit van deelname aan de eredienst en andere activiteiten.

Ontstaan van de Leidse Binnenstadsgemeente

De Leidse Binnenstadgemeente (LBG) is ontstaan uit de samenvoeging van een viertal wijkgemeenten, die kerkten in de Petrakerk, de Oude Vestkerk (Gereformeerde Kerken in Nederland), in de Bethlehemkerk en de Hooglandse Kerk (Nederlands Hervormde Kerk). Pinksteren 1994 vormt de start van de nieuwe gemeente: “De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt.”

In 1992 en 1993 leidde het teruglopend aantal kerkbezoekers en bezuinigingen tot een herverdeling van predikantstaken en tot het besluit de Petrakerk en Bethlehemkerk te sluiten. Tegelijkertijd vormen deze ontwikkelingen de basis voor een zoektocht naar nieuwe vormen van kerkzijn. Na intensieve voorbereidingen, gemeenteavonden, huiskameravonden en huisbezoeken door predikant en ambtsdragers, ontstaat een nieuwe, bijzondere wijkgemeente. Vrijwel alle gemeenteleden uit de oude situatie hebben gekozen voor de nieuwe binnenstadsgemeente. Maar er komt ook aanwas van nieuwe, vooral jongere, gemeenteleden. Er wordt eerst nog gekerkt in zowel in de Oude Vestkerk als in de Hooglandse Kerk. Omdat in de Hooglandse Kerk de winterkerk gereed komt – een belangrijke voorwaarde om te kunnen gaan kerken in één gebouw – wordt de Oude Vestkerk gesloten. Voortaan kerkt de LBG in de Hooglandse Kerk. Ook groeit de LBG toe naar één kerkenraad.

Pinksteren 1994 vormt de start van de nieuwe gemeente. Het eerste jaarthema luidt Gemeenteopbouw. Het jaar 1994 staat dan ook in het teken van creatieve en opbouwende activiteiten. Men besluit de LBG wat nadrukkelijker neer te zetten door bijvoorbeeld posters in de binnenstad. De preken en gebeden worden gebundeld in de serie Gehoorde woorden. Er wordt een eigen Bijbelrooster uitgegeven onder de naam Toeven bij de Bron. Er komt gelegenheid tot verdieping in het leerhuis en de (belijdenis)kring Bewust geloven. Voor de (pastorale) onderlinge contacten zijn er de bezoekersgroep en de contactpersonen voor nieuwe gemeente leden. Na het jaarthema Gemeenteopbouw werd onder het thema Bijbeljaar  extra aandacht besteedt  aan het lezen van de Schrift. Samenkomen rond het Woord vorm het hart van de gemeente en sluit dan aan op de drieslag Leren, Vieren, Dienen.

Het derde jaar (1996) van de LBG gaat van start met het jaarthema Dienen. Na de turbulente jaren van het opstarten van de LBG wordt het diaconale aspect van onze gemeente weer naar voren gehaald. In de bijbehorende prekenserie staan tien woorden van Jezus centraal, om inspiratie te vinden bij “Hem die niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen”. Als praktische uitwerking van het thema zet de LBG het Maaltijdproject in de Zeeheldenbuurt op. Ook richt men de werkgroep Kerk en Israël op. In dit jaar ondergaat de kerkenraad ook een wisseling. Het aantal huwelijk- en doopvieringen neemt toe. Dankzij de opbrengst van de verkoop van het wijkgebouw Irene is het mogelijk een extra zaal te realiseren op de binnenplaats van de Hooglandse Kerk. In 1997 is de Tuinzaal gereed, waardoor de mogelijkheden voor kerkelijk gebruik en voor verhuur verder toenemen. Deze ontwikkelingen zullen elkaar in de jaren die komen blijven opvolgen.

Ons monumentale kerkgebouw met religieuze en culturele gebruiksmogelijkheden verbindt mensen. De prachtige orgels, de weldadige stilte en de schitterende lichtval geven aan de kerk haar warme uitstraling voor betrokkenen en kerkelijke toeristen. De LBG in de Hooglandse Kerk is zo een geestelijk thuis voor mensen uit Leiden en omgeving.

Lees meer op Leidsebinnenstadsgemeente.nl