Activiteiten
in de Hooglandse kerk

 • 22 januari van 15:00 - 17:00

  De reis van je leven

  Hooglandse Huys, Moriaansteeg 7, 2312KD leiden

  Dit jaar organiseert de pastorale raad een aantal ontmoetingsmiddagen en avonden voor alle betrokkenen bij de Leidse Binnenstadsgemeente. Iedereen is welkom op de middag of avond die hem of haar het beste schikt.Dag Hammerskjöld (1909-1961) de bekende Zweedse diplomaat en mysticus, heeft eens gezegd: ‘De langste reis is de weg naar binnen’. Over die reis, de weg die elk van de deelnemers aan het afleggen is als het gaat om ‘geloven’, zal het gaan tijdens deze ontmoetingen. Allen welkom!De begeleiding berust bij ds. Margreet Klokke en leden van de pastorale raad.Data: woensdagmiddag en -avond van 23 okt, 13 nov, 22 jan en 22 apr.Plaats: de Moriaanzaal (’s middags) en de Bovenzaal (’s avonds) in het Hooglandse Huys.Contact en opgave: klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl.

 • 22 januari van 20:15 - 22:00

  De reis van je leven

  Hooglandse Huys, Moriaansteeg 7, 2312KD Leiden

  Dit jaar organiseert de pastorale raad een aantal ontmoetingsmiddagen en avonden voor alle betrokkenen bij de Leidse Binnenstadsgemeente. Iedereen is welkom op de middag of avond die hem of haar het beste schikt.Dag Hammerskjöld (1909-1961) de bekende Zweedse diplomaat en mysticus, heeft eens gezegd: ‘De langste reis is de weg naar binnen’. Over die reis, de weg die elk van de deelnemers aan het afleggen is als het gaat om ‘geloven’, zal het gaan tijdens deze ontmoetingen. Allen welkom!De begeleiding berust bij ds. Margreet Klokke en leden van de pastorale raad.Data: woensdagmiddag en -avond van 23 okt, 13 nov, 22 jan en 22 apr.Plaats: de Moriaanzaal (’s middags) en de Bovenzaal (’s avonds) in het Hooglandse Huys.Contact en opgave: klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl.

 • 25 januari van 15:45 - 17:00

  Kliederkerk

  Hooglandse Huys, Moriaansteeg 7, 2312KD Leiden

  Kliederkerk, voor kinderen en hun (groot)ouders of andere belangstellenden
  Eens in de twee maanden kan je zaterdagmiddag deelnemen aan een Kliederkerk. Het is een afwisselend middagprogramma dat vooral gericht is op kinderen tot 12 jaar en hun ouders of andere betrokkenen. Er is een interactieve vertelling van een bijbelverhaal, er wordt gezongen en je
  kunt kiezen uit verschillende activiteiten die aansluiten bij het thema. Het samenzijn speelt hierbij een belangrijke rol. De kinderen gaan niet naar een aparte bijeenkomst, maar je kunt samen met hen aan de slag met een bijbelverhaal. Kinderen van verschillende leeftijden leren elkaar zo
  kennen en zelf heb je ook voldoende tijd om anderen te ontmoeten. De middag wordt afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. Om 15.45 uur staan koffie, thee en limonade klaar en rond 18 uur is het programma afgelopen.
  Kijk voor een impressie en actuele data op facebook.com/KliederkerkLeiden.
  Data: zaterdagmiddag 30 augustus, 28 september, 30 november, 25 januari, 4 april en 30 mei. In het Hooglandse Huys, Moriaansteeg 50.
  Meer informatie vragen en opgeven kan via Emmie Kaljouw: jeugdwerk@leidsebinnenstadsgemeente.nl.

 • 26 januari van 10:00 - 11:15

  Kerkdienst

  Hooglandse Kerk, Nieuwstraat 20, 2312 KC Leiden, Nederland

  Voorganger: ds. B.A.M. Luttikhuis, Haarlem

  Deurcollecte: jeugdwerk in de eigen wijk

Bekijk de volledige agenda

Wanneer is de Hooglandse kerk
open voor bezoek?

Bekijk de volledige agenda

Profiel

De Leidse Binnenstadsgemeente wil een geloofsgemeenschap zijn waar, vanuit de joods-christelijke traditie, een verrassende uitleg van de Bijbel hoop, richting en ruimte geeft in tal van ontmoetingen. Inspiratie en vragen helpen verder, vastomlijnde zekerheden doen dat niet. Wij verbinden ons door te zoeken, te vieren en te leren. Dat komt in het bijzonder tot uitdrukking in de eredienst. Daar beleven we in een herkenbare en rijk geschakeerde liturgie ons geloof, in het bijzonder tijdens de hoogtijdagen in het kerkelijk jaar.

Wij willen ons interesseren in elkaars geloofsrichting en beleving. Als mensen met verschillende achtergronden verbinding leggen met elkaar door gezamenlijk te zoeken naar het goddelijk geheim en de kracht van het Evangelie. Zo geven we ook richting aan ons diaconaal en pastoraal handelen. In onze gastvrije gemeenschap kunnen we daarbij zijn wie we zijn. Wij willen door te dienen ook kerk zijn in de stad en de samenleving.We zijn hierin eigentijds. Er is daarbij een intensieve samenwerking met de Joodse gemeenschap en er zijn goede contacten met de Moslimgemeenschap.

Binnen onze gemeente zijn de leeftijdsgroepen van kind tot en met oudere, hoewel verschillend in omvang, vertegenwoordigd. Er is sprake van verschil in religieuze geloofsbeleving. Er zijn ontmoetingen, gesprekken en activiteiten waardoor er banden ontstaan tussen gelovigen, geraakten, zoekenden, vragenden, lerenden en geïnspireerden. De contacten zijn zowel hecht als minder vast. Dit is zichtbaar in de intensiteit van deelname aan de eredienst en andere activiteiten.

Ontstaan van de Leidse Binnenstadsgemeente

De Leidse Binnenstadgemeente (LBG) is ontstaan uit de samenvoeging van een viertal wijkgemeenten, die kerkten in de Petrakerk, de Oude Vestkerk (Gereformeerde Kerken in Nederland), in de Bethlehemkerk en de Hooglandse Kerk (Nederlands Hervormde Kerk). Pinksteren 1994 vormt de start van de nieuwe gemeente: “De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt.”

In 1992 en 1993 leidde het teruglopend aantal kerkbezoekers en bezuinigingen tot een herverdeling van predikantstaken en tot het besluit de Petrakerk en Bethlehemkerk te sluiten. Tegelijkertijd vormen deze ontwikkelingen de basis voor een zoektocht naar nieuwe vormen van kerkzijn. Na intensieve voorbereidingen, gemeenteavonden, huiskameravonden en huisbezoeken door predikant en ambtsdragers, ontstaat een nieuwe, bijzondere wijkgemeente. Vrijwel alle gemeenteleden uit de oude situatie hebben gekozen voor de nieuwe binnenstadsgemeente. Maar er komt ook aanwas van nieuwe, vooral jongere, gemeenteleden. Er wordt eerst nog gekerkt in zowel in de Oude Vestkerk als in de Hooglandse Kerk. Omdat in de Hooglandse Kerk de winterkerk gereed komt – een belangrijke voorwaarde om te kunnen gaan kerken in één gebouw – wordt de Oude Vestkerk gesloten. Voortaan kerkt de LBG in de Hooglandse Kerk. Ook groeit de LBG toe naar één kerkenraad.

Pinksteren 1994 vormt de start van de nieuwe gemeente. Het eerste jaarthema luidt Gemeenteopbouw. Het jaar 1994 staat dan ook in het teken van creatieve en opbouwende activiteiten. Men besluit de LBG wat nadrukkelijker neer te zetten door bijvoorbeeld posters in de binnenstad. De preken en gebeden worden gebundeld in de serie Gehoorde woorden. Er wordt een eigen Bijbelrooster uitgegeven onder de naam Toeven bij de Bron. Er komt gelegenheid tot verdieping in het leerhuis en de (belijdenis)kring Bewust geloven. Voor de (pastorale) onderlinge contacten zijn er de bezoekersgroep en de contactpersonen voor nieuwe gemeente leden. Na het jaarthema Gemeenteopbouw werd onder het thema Bijbeljaar  extra aandacht besteedt  aan het lezen van de Schrift. Samenkomen rond het Woord vorm het hart van de gemeente en sluit dan aan op de drieslag Leren, Vieren, Dienen.

Het derde jaar (1996) van de LBG gaat van start met het jaarthema Dienen. Na de turbulente jaren van het opstarten van de LBG wordt het diaconale aspect van onze gemeente weer naar voren gehaald. In de bijbehorende prekenserie staan tien woorden van Jezus centraal, om inspiratie te vinden bij “Hem die niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen”. Als praktische uitwerking van het thema zet de LBG het Maaltijdproject in de Zeeheldenbuurt op. Ook richt men de werkgroep Kerk en Israël op. In dit jaar ondergaat de kerkenraad ook een wisseling. Het aantal huwelijk- en doopvieringen neemt toe. Dankzij de opbrengst van de verkoop van het wijkgebouw Irene is het mogelijk een extra zaal te realiseren op de binnenplaats van de Hooglandse Kerk. In 1997 is de Tuinzaal gereed, waardoor de mogelijkheden voor kerkelijk gebruik en voor verhuur verder toenemen. Deze ontwikkelingen zullen elkaar in de jaren die komen blijven opvolgen.

Ons monumentale kerkgebouw met religieuze en culturele gebruiksmogelijkheden verbindt mensen. De prachtige orgels, de weldadige stilte en de schitterende lichtval geven aan de kerk haar warme uitstraling voor betrokkenen en kerkelijke toeristen. De LBG in de Hooglandse Kerk is zo een geestelijk thuis voor mensen uit Leiden en omgeving.

Lees meer op Leidsebinnenstadsgemeente.nl