Stichting Vrienden Hooglandse kerk

Wat wil de Stichting?

In december 2007 is de Stichting Vrienden van de Hooglandse kerk te Leiden opgericht. De stichting wil een bijdrage leveren aan de instandhouding van deze monumentale kerk.

Door de gebruiksmogelijkheden van de kerk en de bekendheid van de evenementen die er plaatsvinden te vergroten, kan de exploitatie worden verbeterd. Daarom brengen wij financiële middelen bijeen om projecten die de instandhouding verbeteren te ondersteunen.

De Stichting verkrijgt de gelden voornamelijk uit donaties van de Vrienden en uit acties en legaten. Als de Hooglandse kerk u ter harte gaat, wordt dan Vriend. Door ‘Vriend’ te worden van de Hooglandse kerk ondersteunt u dit prachtige monument. Voor € 25 per jaar bent u al ‘Vriend’ van de Hooglandse kerk. Meldt u aan op de pagina ‘Vriend worden’.
De Stichting is erkend door de fiscus als culturele instelling. Giften zijn daardoor voor 125% aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en voor 150% voor de vennootschapsbelasting.

 
 
Lees meer op Vriendenhooglandsekerk.nl