De Ekklesia is maatschappelijk geëngageerd

De Ekklesia Leiden is onder de naam Leidse Studenten Ekklesia (LSE), vanuit het rooms-katholieke en protestantse studentenpastoraat in de jaren zeventig, gegroeid naar de huidige oecumenische geloofsgemeenschap.

De Ekklesia beweegt zich in de wereld rond Universiteit en Hogeschool. Zij voelt zich daarbij verbonden met de geloofsgemeenschappen in Leiden en in Nederland. De Ekklesia biedt ruimte voor bezinning, inspiratie, rust en ontmoeting rond de zondagse vieringen in de Hooglandse kerk. Daarnaast zijn er in haar eigen pand Rapenburg 100 allerlei activiteiten zoals maatschappelijke projecten, meditatie, gezamenlijke maaltijden, Taizévieringen, lezingen en gespreksgroepen. De Ekklesia beseft dat er vele manieren zijn om spiritualiteit vorm te geven en respecteert daarom de verschillende benaderingen.

De wekelijkse oecumenische vieringen staan in een rijke christelijke traditie, met iedere zondag een viering van de tafel. Er is veel aandacht voor tekst, liederen en muziek. In de vieringen gaan de pastores voor die aan de Ekklesia zijn verbonden, maar er zijn ook regelmatig gastvoorgangers. Alle vieringen worden ondersteund door een koor, de Schola Cantorum. Er wordt veel gebruik gemaakt van de liederen met teksten van Huub Oosterhuis.

Binnen de christelijke traditie kenmerkt de Ekklesia zich als buitengewoon vrijzinnig. Zij vindt de vragen over geloof en leven belangrijker dan de antwoorden. De officiële leer van de kerken vindt zij ondergeschikt aan de vraag hoe we de wereld tot een betere plek kunnen maken. De Ekklesia zoekt daarbij naar het nieuwe en vernieuwende. Zij laat zich daarbij nadrukkelijk inspireren door het christendom, maar ook door andere religies waarmee zij expliciet de dialoog zoekt, zonder haar eigenheid op te geven.

De Ekklesia realiseert zich dat de studenten van vandaag niet meer vanzelfsprekend in een kerkdienst het antwoord op hun vragen zoeken. Vaak zoeken zij verdieping en spiritualiteit langs andere wegen. Het studentenpastoraat vindt daarom vooral op Rapenburg 100 plaats. Het is onder meer gericht op identiteitsvorming van jonge mensen, en op de vraag hoe wetenschapsbeoefening bij kan dragen aan een betere wereld.

De Ekklesia streeft ernaar de verbinding tussen jongeren en ouderen, studerenden en niet-studerenden binnen de gemeenschap te versterken.

De Ekklesia is maatschappelijk geëngageerd. Velen zetten zich in voor elkaar en voor anderen, vanuit de hoop op een betere wereld van vrede en gerechtigheid. De Ekklesia ondersteunt maatschappelijke projecten en zet daarvoor geld en mensen in.

De Ekklesia is een vereniging waarin de leden het beleid bepalen. Als vereniging kon zij zo een eigen pastor aanstellen voor de pastorale zorg. Dat was nodig omdat de studentenpastores daarvoor niet meer (voldoende) beschikbaar waren. Overigens drijft de vereniging volledig op vrijwilligers. Ook de bestuursleden zijn vrijwilligers. De studentenpastores die onder de vlag van de LSE opereren zijn verbonden aan respectievelijk de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), het Rooms-katholieke Bisdom Rotterdam en het Humanistisch Verbond.

Lees meer op Ekklesialeiden.nl