Voorpagina

  • 12 februari van 10:00 - 11:00

    Kerkdienst - LBG

    Hooglandse Kerk, Nieuwstraat 20, 2312 KC Leiden, Nederland

    Voorganger: ds. M. Buitenwerf

    Deurcollecte: onderhoud kerkelijke gebouwen.